Cotizador

¡Cotiza tus Facturas en Línea!

Finterra logo

Cotización

Contacto

Simulación

 • Días: {{dato.dias}}

+56
Formato de 9 digitos
Fromato de correo incorrecto
 • Tipo Documento
  Factura Electronica
  Monto Documentos
  {{ sumaMonto | fMascaraNumero }}
 • Monto Anticipo Bruto
  {{ totalAnticipoBruto | fMascaraNumero }}
 • % Anticipo
  {{ porcientoAnticipo }} %
  Diferencia de Precio
  {{ dp | fMascaraNumero }}
 •  
  Anticipo Neto
  {{ totalAnticipo | fMascaraNumero }}
 • Tasa
  {{ tasa }} %
  Retención
  {{ totalExedentes | fMascaraNumero }}
 • Comisión {{comision}} %
  {{ totalComision | fMascaraNumero }}
 • Nro Doctos
  {{ datos.length }}
 • Fecha Simulación
  {{fecha}}
  Gastos Opercionales
  $ {{gastos | fMascaraNumero}}
 • I.V.A
  {{ iva | fMascaraNumero }}
 • Monto a Girar
  {{ montoAGirar | fMascaraNumero }}
Deudor F. Vencimiento Nro. Docto Valor Doc Retención Dif. Precio Comisión
{{dato.rutReseptor}} {{sumarFecha(dato.dias)}} {{dato.folio }} {{dato.monto | fMascaraNumero }} {{dato.exedente | fMascaraNumero }} {{dato.dp}} {{ dato.comision | fMascaraNumero }}
TOTAL: {{ datos.length }} {{ totalExedentes | fMascaraNumero }} {{ dp | fMascaraNumero }} {{ totalComision | fMascaraNumero }}
Cotización sujeta a verificación de antecedentes

Gracias, en un momento uno de nuestros ejecutivos te contactará.

Equipo de Finterra ON-LINE